Stowarzyszenie Zamków Górnych Węgier
3996 Füzér, Rákóczi u. 2. | Telefon: 06 47 340 345

Przewodniczący: Perényi János
Prezes: Horváth Jenő


Stowarzyszenie powstało 21 lipca 2003 r. i zrzesza właścicieli i eksploatatorów zamków, zarówno ze strony samorządów, organizacji i związków oraz osób prywatnych. Celem działalności Stowarzyszenia jest reprezentowanie i koordynowanie działań mających na celu ochronę interesów właścicieli - zarówno podmiotów prawnych jak i osób fizycznych - zamków leżących na terenie północnych Węgier. Chodzi o wspomaganie prac remontowych i restauratorskich, działań związanych z utrzymaniem obiektów, ich ekspoloatacją i rozwojem; fachowe wspieranie wspólnej działalności turystycznej i marketingowej (wystawy, animacja kultury i turystyki itp.) oraz związane z tymi obiektami badania naukowe. Planujemy również stworzenie i zarządzanie bazą danych, zawierającą charakterystyki zamków leżących na terenie Północnych Węgier oraz systematyczne publikowanie informacji o działalności obiektów i organizowanych imprezach.

Członkami założycielami stowarzyszenia są przedstawiciele następujących zamków:
Boldogkőváralja, Hollókő, Kisnána, Ónod, Regéc, Cserépváralja, Sárospatak, Sirok, Szerencs, Tokaj, Diósgyőr, Eger, Füzér.

Jak również:
-  Północnowęgierska Regionalna Dyrekcja Okręgowa
   Zarządu Majątkiem Skarbu Państwa,
-  Instytut Turystyczno - Kulturalny komitatu Nógrád w Salgótarján.

Członkowie - przedstawiciele branżowi:
-  Samorządowy Związek Rozwoju Regionów Lokalnych Oddział w Eger,
-  Północnowęgierska Regionalna Dyrekcja
   Marketingu Magyar Turizmus Rt. (Turystyka Węgierska SA),
-  Północnowęgieski Regionalny Komitet TurystykiW 2004 r. stowarzyszenie wygrało konkurs Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu udało się połączyć zamki członkowskie we wspólnym programie kulturalnym pod nazwą "Szlakiem Zamków Północnych" Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom finansowym powstał plan marketingowy stowarzyszenia, który zarysował główne kierunki dalszej działalności, zainteresowani czytelnicy mogli otrzymać ekskluzywne wydawnictwo oraz powstała strona internetowa. Doświadczenia wykazują, że istnieje potrzeba jednolitego wizerunku. Dzięki wspólnemu wydawnictwu znacznie wzrosła liczba turystów odwiedzających nasze zamki. Zawiera ono aktualne dane i przydatne informacje, numery telefonów i gwarantuje zaplanowane imprezy.

Zachęceni sukcesem dotychczasowej działalności stowarzyszenie zamierza działać jeszcze bardziej aktywnie. Wytyczenie szlaku kulturalnego stanowi dobrą bazę dla badań naukowych, ochrony dziedzictwa kulturalnego, sztuki i nauki oraz programów wymienne dla młodzieży. Stowarzyszenie właśnie z takim zamysłem przygotowało ekspertyzę na temat przyłączenia się do Europejskiego Szlaku Kulturalnego, opierając się na wytycznych przygotowanego wcześniej projektu.

W projekcie na lata 2006-2007 znalazła miejsce inicjatywa międzynarodowego rozwinięcia projektu "Szlakiem Zamków Północy" oraz organizacja konferencji naukowej na ten temat. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi m. in. ze Słowacji i Ukrainy. Pogłębienie kontaktów międzynarodowych oraz integracja wspólnych działań, wzajemna pomoc oraz dalszy rozwój projektu "Szlakiem Zamków Północy" to główne kierunki naszego dalszego działania.

Wierzymy, że wspólny wizerunek kulturalny pomoże i wzmocni pozycję innych usług i atrakcji turystycznych nie tylko pod względem ilościowym, ale również podniesie ich jakość. Organizowane imprezy i usługi odwołują się głównie do okresów świetności zamków i postaci historycznych, a dodatkowe usługi (np. zabawy i gry przypominające okres średniowiecza, gastronomia, tradycje) zawsze wiernie oddają ducha danej epoki, co daje możliwość ineraktywnej, ciekawej rozrywki i wrażeń dla całej rodziny.


   

   

Impresszum | Copyright: Felső-magyarországi Várak Egyesülete | Design: Civertan Bt. | Resolution: 1024 x 768