Vártörténet | Programok | Kapcsolódó oldalak: [1]

Monok a Hernád és a Tisza folyók közötti térség egyik ősidők óta lakott települése. Műemlék épületei közül kiemelkedik a jelenleg helyreállítás alatt lévő várkastély, amit a birtoka után magát Monaky famíliának nevező nemesi család emeltetett a XVI. század közepén.

Az épület a korszakban oly divatos felvidéki reneszánsz stílus ízlésvilágát hordozta magán, a tágas, jól fűthető lakószobákba a díszesen faragott ablakokon keresztül jutott be a napfény. Külső homlokzatát sgrafittós vakolat fedte, oromzatát fecskefarkos pártázat ékesítette.

A gyakori ellenséges rablóportyákkal szembeni védekezésül a földbirtokos rezidenciáját erős kőfal oltalmazta, melynek lőréseiből a szolgaszemélyzet lőfegyverekkel felszerelve igyekezett visszaverni a támadókat.

1634-ig mondhatta magáénak a Monaky család, majd leányági örökösök kezére került. Az 1703-as összeírás szerint értékét kétezer forintra taksálták.

A napjainkig fennmaradt dokumentumok szerint a török portyázó lovasok két ízben is lerohanták, kifosztották és Monaky Mihály nemes urat fogságba hurcolták.


   

Impresszum | Copyright: Felső-magyarországi Várak Egyesülete | Design: Civertan Bt. | Resolution: 1024 x 768