Vártörténet | Programok | Kapcsolódó oldalak: [1] [2] [3]

A Bódva folyó völgyében, Szendrő városának területén a középkorban több várat is létesítettek a vidék urai. Az elsőt a Bebek főnemesi család építtette földesúri szállásul a völgyben.

Miután a XVI. század második felére katonai szempontból teljesen elavult, helyette a széles fennsíkú meredek hegytetőn itáliai hadmérnökök tervei alapján rakták le a korszerű végvár alapjait.

Szendrő a hadászatilag fontos erősségek közé tartozott, mivel a Felvidék kapujának számító Kassa városának védelmét látta el az idegen támadások ellenében. Így birtoklásáért öldöklő küzdelmet vívtak a Habsburg császári ház zsarnoki uralma ellen kardot fogó Bocskai István felkelő hajdúi, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek seregei is.

Az utolsó hadi események 1703 őszén zajlottak körülötte, amikor a nagyságos fejedelem kurucai csak hosszas kiéheztető blokáddal tudták megszállni. Négy esztendő múlva Rákóczi parancsot adott a lebontására, amit oly sikeresen véghezvittek, hogy a napjainkban folytatott régészeti feltárással csak alapfalainak jutottak nyomára.

Csak kevesen tudják, hogy híres várkapitánya volt az 1570-es években Zolthay István, aki már Dobó István egri parancsnoksága alatt vitézül állta a törökök ostromát.


   

Impresszum | Copyright: Felső-magyarországi Várak Egyesülete | Design: Civertan Bt. | Resolution: 1024 x 768